În română s-ar traduce cu „educație completă” sau „întreagă”.
Whole – de unde…