Funcționăm cu avizul PENTA, singura agenție UK de acreditare a școlilor britanice internaționale. De la 1 iulie avem și acreditare – așteptăm hârtiile doveditoare. Nu am solicitat și acreditare ARACIP dar, după acreditarea UK, suntem obligați să depunem cerere de recunoaștere de către ARACIP. Procesul de recunoaștere poate dura și 2 ani.