Re-Design

Re-Design oferă un tip de educație personalizată, necesară tinerilor și copiilor pentru care școala „oficială” nu este un mediu propice dezvoltării lor firești. Am demarat acest proiect cu proprii copii – Miruna (16 ani) și Radu (12). Ambii sunt „unschooled” – adică neșcolarizați – dar educați până la stadiul în care pot fi considerați tineri „graphic-designers”, informaticieni și „computer animators”. Vorbesc engleza fluent, ca urmare a conversațiilor pe care le au și le-au avut cu alți copii și cu mentori de peste tot. Amândoi învață singuri și cer sprijin când întâmpină dificultăți. Atunci când noi, adulții din jurul lor, am fost depășiți, am căutat specialiști care să le răspundă. Am format, astfel, o rețea de „pricepuți” dispuși să explice unor copii ce știu ei mai bine.

Numeroși părinți ar vrea să-și scoată copiii dintr-un sistem al cărui „merit” principal este un aiuritor procent de 42% analfabeți funcțional. În România există circa 1000 de familii care își doresc sau deja au adoptat educația în familie (homeschooling). Majoritatea copiilor educați în familie sunt înscriși la școli umbrelă din SUA. Am cerut Ministerului Educației în repetate rânduri re-legalizarea acestui sistem în România (abolit în 1948) dar răspunsul a fost mereu un NU hotărât.

În consecință, am înființat Asociația Re-Design, pentru susținerea schimbării de paradigmă în educație, și ne-am adresat Penta, agenția britanică pentru acreditarea școlilor britanice internaționale. Ce anume vrem să acredităm:

  • Centrul de Resurse Educationale Re-Design – cu toate cele 5 departamente: unschooling, home-schooling, școală cu frecvență zilnică, internat și educație online și
  • o metodă holistă de educație, „marca” Re-Design. Până la elaborarea unei metode proprii de evaluare, vom apela la certificări britanice – IGCSE și A levels.

Câteva detalii despre conceptul Re-Design: este vorba despre educație holistă, pe proiecte inter-, intra- și transdisciplinare, NU pe discipline. Activitățile se adresează tuturor vârstelor, toți cei înscriși lucrează / învață împreună, în ritmul propriu, aleg ceea ce îi atrage, se odihnesc când doresc, pot apela la un facilitator / mentor atunci când au nevoie. Modelul este foarte asemănător școlii democratice. Învățarea este itinerantă – participanții pot „migra” de la un nucleu de învățare la altul, oprindu-se acolo unde interesul lor este maxim. Ulterior, acest interes poate fi „exploatat” pentru a aprofunda și alte teme.

Am demarat și un proiect științific, de studiu comparativ al activității cerebrale la copii educați holist și pe discipline, cu ajutorul EEG și RMNf. Scopul este de a sublinia importanța neuroștiințelor în reformularea teoriilor educației și de a „repara” erorile induse prin neuromituri în teoria educației. Practica educațională se află, încă, sub dominația acestor falsuri iar copiii și cadrele didactice sunt „victimele” directe.

Activitățile pe care le desfășurăm în acest moment sunt:

  • Arta Științei / Știința Artei (termenul „artă” include toate aspectele senzoriale – arta vizuală, arta auditivă, gătit etc.)
  • Hour of Code – principii de utilizare a computerului și de programare
  • Curs de Neuroștiințe pentru public
  • Curs de Imunologie pentru public

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s