When we say “quantum”, we have to switch our thinking from macroscopic scales of time/space and temperature to quantum scales, to concepts like “entanglement”, “tunneling”, “superposition” and “close to 0 K” temperatures – most of them pretty impossible to grasp for the human mind, actually… The macroscopic quantum physical phenomena (the Bose-Einstein condensate) are characterized by special conditions – definitely not fulfilled in the brain, too hot for quantum processing. Considering the basic unit of information processing – the neuron – it is clear that a neuron cannot be simultaneously in two states – firing and non-firing (the equivalent of superposition). Quantum cognition researchers suggest there is a superposition – of mental states, created by the activity of complex neural networks that can produce effects which are formally described as interference (of probabilities) and entanglement. The same researchers do not try to create concrete models of quantum (-like) representation of information in the brain, as long as quantum realm is – most of it – a mathematical / theoretical approach of probabilities.

 

Atunci când ne referim la termenul „cuantic”, mintea noastră ar trebui să treacă de la modelul de gândire obișnuit, în parametri de spațiu/timp și temperatură cunoscuți, la parametrii mecanicii cuantice, la concepte precum “entanglement”, “tunneling”, “superpoziție” și “aproape de 0 K” – majoritatea aproape imposibil de procesat pentru mintea umană…. Fenomenele cuantice macroscopice (condensatul Bose-Einstein) au caracteristici cu totul speciale – imposibil de îndeplinit în creier, considerat prea „cald” pentru procesarea cuantică. Dacă ne referim la neuron ca unitate de bază a procesării informației, atunci este evident că neuronul nu se poate afla simultan în 2 stări diferite – în repaus și în activitate (echivalentul superpoziției). Cercetătorii din domeniul cogniției cuantice sugerează că o superpoziție este posibilă – cea a stărilor mentale, ca urmare a activității rețelelor neuronale complexe, iar această activitate se soldează cu efecte ce pot fi descrise ca interferență (de probabilități) și entanglement. Aceiași cercetători, însă, evită să creeze modele concrete de reprezentări (pseudo)cuantice ale informației în creier, tocmai pentru că acest domeniu al fizicii – cuantica – este, de fapt, o abordare mai degrabă matematică / teoretică a unor probabilități.

QUANTUM BIOLOGY

sursa schemelor: http://vcell.ndsu.edu/animations/home.htm

detalii despre modelele Turing & morfogeneza:

între timp, a apărut și explicația referitoare la atomii de litiu…

http://www.sciencealert.com/finally-scientists-think-they-know-how-lithium-treats-bipolar-disorder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s